Pristrešok z trapezového plechu.

Pristrešok z trapezového plechu.

—————

Späť