Informácie o nás

Ponúkané produkty:

Brány:     Krídlové  - s elektrickým pohonom

                Posuvné - s elektrickým pohonom ( samonosné alebo s pohybom po koľajnici )

- Zábradlia:

- Mreže:

- Oplotenia:

- Prístrešky: Lexanové.Trapézový plech a pod.

Ľahké oceľové konštrukcie: Autobusové čakárne,schodiská a pod.

- Iné zámočnícké a zváračské práce: ( Poklopy,konzoly,podstavce a pod. )

 

Ku všetkym produktom ponúkame povrchovu úpravu zinkovaním,alebo kvalitnými farbami.

1.Na naše náklady prídeme až k Vám domov a na mieste sami vykonáme zameranie.

2.Do 10 dní pre Vás pripravíme cenovú ponuku tak aby ste ju mohli porovnať s našou konkurenciou.

3.Ak Vám konkurencia ponúkne lacnejšiu variantu,ich ponuku s Vami prejdeme a pomôžeme Vám vyhodnotiť kvalitu navrhovaných materiálov.

4.V prípade potreby Vám vypracujeme výkresovú a statickú dokumentáciu.

5.Akonáhle získame Vašu objednávku dohodneme si s Vami pevný termín montáže.

6.Pred skončením montáže s Vami priebeh montáže skontrolujeme a vykonáme prípadné úpravy podľa Vašich pripomienok.

 


História projektu

Naša firma vznikla 1.4.2006 na základe myšlienky realizovať samostatne svoje schopnosti, ktoré sme nadobudli v praxi od roku 1986 v zámočníckej výrobe.

Poďakovanie za vznik tohto projektu patrí úzkemu kolektívu cieľavedomých ľudí,ktorí mali a stále majú chuť dosahovať efektívnejšie a kvalitnejšie výsledky. 

.